ລົດຂະໜາດນ້ອຍອະເນກປະສົງ ຂັບງ່າຍໄປສະດວກ ປະຫຍັດນ້ຳມັນເປັນເລີດ ພ້ອມທີ່ຈະພາທ່ານໄປທຸກໆແຫ່ງຂອງການເດີນທາງຮູບໂສມງົດງາມ ທັນສະໄໝມີ6ສີໃຫ້ເລືອກຕາມໃຈທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ທ່ານສາມາດຈັບຈອງໄດ້.

ສະບາຍໃນການຂັບແລະການຈອດ ໄຟໜ້າແບບ ໄຮໂດເຈັນ ໃຫ້ແສງສະຫ່ວາງ, ໄຟເບຮກດວງທີ 3 ປະຕູແບບໄຟຟ້າ, ກະຈົກດ້ານໜ້າໄຟຟ້າ,ກະຈົກດ້ານຫລັງລະບົບໝູນ.

ພາຍໃນກວ້າງຂວາງ ມີລະບົບແອເຢັນ ພ້ອມແອອຸ່ນ ເຄື່ອງສຽງ ຊີດີ MP3 ເສົາອາກາດ, ລຳໂພງ 4 ໜ່ວຍ ພວງມະໄລພາວເວີ ພ້ອມ ຖົງລົມນິລະໄພໜ້າຄູ່ ກຸນແຈລີໂມດ IMMOBILIZER ລະບົບເບຮກ: ABS,EBD ລະບົບລ໋ອກຄວາມປອດໄພເດັກດ້ານຫຼັງ ກອງເກັບສຳພະລະດ້ານໜ້າ, ກາງ, ທີ່ວາງຈອກກາເຟ ເປັນເບາະພົມ ມີລະບົບເຕືອນ: ນຳມັນ, ເປີດປະຕູ, ແລະລະບົບໄຟໂຊ.