ໂປຣດີໆມາອີກແລ້ວ

Surprise..! All New Suzuki Celerio

RainySeasonSale
ໂປຣຮ້ອນແຮງແຊງທາງໂຄ້ງ
✅ ຈ່າຍກ່ອນພຽງແຕ່ 5,xxx,xxx ກີບ
✅ ເອົາລົດອອກຂັບຂີ່ໄດ້ທັນທີ
✅ ຈ່າຍຜ່ອນແຕ່ລະເດືອນ 2,xxx,xxx ກີບ
⚠️ ດ່ວນຈຳນວນຈຳກັດຈອງກ່ອນໄດ້ກ່ອນ
================================================
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່
ບໍລິສັດ ເຄພີ 3ຈີ ແລະ ໂນມູຣະເທຣດດີ້ງ ຈຳກັດ
171 ຖະໜົນໂພນຕ້ອງ, ບ້ານສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ  ☎️: 021 258020-1
ຕິດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ປຶກສາການຂາຍ📱: 020 5555-8203-8 . 020 5552-5303-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *