ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ [ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ.

– ມີປະສົບການໃນການສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍມາກ່ອນ

– ຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ຈົບມາຈາກສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃດໜື່ງ.

=> ລາຍລະອຽດດັ່ງຮູບພາບລຸ່ມນີ້້:

 

1 thought on “ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງລົດໃຫ່ຍຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ [ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *